Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Elevtenester > Elevmiljø

Elevmiljø

Elevane har krav på eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

vgs_utsikt3_web

SKULEMILJØUTVALET 2018-2019

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

Funksjon Namn Klasse/Stilling
Leiar (Elevrepresentant) Mathilde Dagfinrud 2ST1
Nestleiar (Elevrepresentant) Julijane Vasbotn Remmereit 2MU1
Elevrepresentant Randi Maud Mork 3ST1
Elevrepresentant Veronica Wilhelmsen 2ST2
Elevrepresentant (Vara) Raphael Fiskaa 1MK1
Repr. fylkeskommunen Trond Hjelseth Rektor
Repr. leiinga Jørund Fet Avdelingsleiar
Repr. tilsette Olav Trandal Avdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsette Heidi Holen Spesialbibliotekar

ELEVOMBOD 2018-2019

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

Namn epost telefon
Randi Maud Mork randi@melkebart.com 41397159
Veronica Wilhelmsen veronicawilhelmsen@hotmail.no 93227138
Mathilde Dagfinrud tillemor01@gmail.com 95840323
Julijane Vasbotn Remmereit julijaner@icloud.com 90187841