Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Elevtenester > Elevmiljø

Elevmiljø

Elevane har krav på eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

vgs_utsikt3_web

SKULEMILJØUTVALET 2016-2017

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

Funksjon Namn Klasse/Stilling
Elevrepresentant Kristoffer Egset 3ST3
Elevrepresentant Lasse Strand Gule 2ST2
Elevrepresentant Mia Malika Skaare Gjerseth 1ST2
Elevrepresentant Amalie Hjelseth 3MU1
Repr. fylkeskommunen Trond Hjelseth Rektor
Leiar (repr. leiinga) Jørund Fet Avdelingsleiar
Repr. tilsette Olav Trandal Avdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsette Heidi Holen Spesialbibliotekar

ELEVOMBOD 2016-2017

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

Namn epost telefon
Kristoffer Egset krismegs@me.com 950 87 033
Lasse Strand Gule elugdnarts@gmail.com 957 79 545
Mia Malika Skaare Gjerseth miamalikaskaare@gmail.com 913 71 524
Amalie Hjelseth amaliehjelseth92@gmail.com 954 42 913