Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Elevtenester > Elevmiljø

Elevmiljø

Elevane har krav på eit godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

vgs_utsikt3_web

SKULEMILJØUTVALET 2017-2018

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

Funksjon Namn Klasse/Stilling
Leiar (Elevrepresentant) Selma Lerkerød Flo 3ST1
Nestleiar (Elevrepresentant) Mathilde Dagfinnrud 1ST1
Nestleiar (Elevrepresentant) Li Na Osborg 1ST1
Elevrepresentant Ingeborg S. Heltne 3ST4
Repr. fylkeskommunen Trond Hjelseth Rektor
Repr. leiinga Jørund Fet Avdelingsleiar
Repr. tilsette Olav Trandal Avdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsette Heidi Holen Spesialbibliotekar

ELEVOMBOD 2017-2018

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

Namn epost telefon
Selma Lerkerød Flo selmaflo@hotmail.com 47756071
Mathilde Dagfinnrud tillemor01@gmail.com 95840323
Li Na Osborg li-na@tussa.com 47688826
Ingeborg S. Heltne ingeborgshel@gmail.com 90990382