Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Elevtenester > Elevråd

Elevrådet

Elevrådet er elevane sitt høgste organ på skulen, og skal fungere som bindeledd mellom elevane og skulesamfunnet elles. Den formelle makta til elevane ligg i elevrådet, og alle tillitselevane frå klassene er medlemmar.

Elevrådsstyret skuleåret 2018 - 2019:

FUNKSJON NAMN KLASSE
Leiar Randi Maud Mork 3ST1
Nestleiar Veronica Wilhelmsen 2ST2
Skrivar Julijane V. Remmereit 2MU1
Styremedlem Martin Pineda 3PB2
Styremedlem  Reidunn Hånes Egge 3ST4
Styremedlem Heidrun Sunde Stokke 3MU1
Styremedlem  Eir Kjærbech 1ST3
Styremedlem  Raphael Fiskaa 1MK1
Styremedlem  Ilja Bech 1MU1

Kontaktpersonar

Jan Terje Eidset Jan Terje Eidset
Ass. rektor
71 28 23 09
Send e-post