Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Framsida > Informasjon om koronavirus

Informasjon 23. mars 2020

Skulen har no køyrt vel ei veke med heimeundervising sidan vi publiserte første informasjonsbrevet i høve korona-situasjonen.Vi følgjer difor opp med ny informasjon om korleis veka har vore, og korleis vi planlegg skuledrifta vidare.

Informasjonsskrivet er sendt til foreldre/føresette via epost i dag, men du finn det også som vedlegg i høgremargen her på denne sida.

Fredag gjennomførte vi ei spørjegransking blant elevane våre, for å få innsyn i kva dei synes om den nye strukturen og innhaldet i fjernundervisinga (heimeundervisinga),  og svara på denne finn du også som vedlegg i høgremargen på denne sida.

Ta kontakt med skulen om de har ytterlegare spørsmål til oss.

Beste helsing

Skuleleiinga ved Volda vidaregåande skule.

Les meir

Ofte Stilte Spørsmål (OSS)

Vi får mange spørsmål frå elevar og føresette om situasjonen vi er i no.

Les meir

Informasjon- information – 14 mars

Informasjon / Information

NB! Vi oppdaga at brevet som vart sendt ut til føresette og det som først vart publisert her hadde feil telefonnummer til sentralbordet til skulen. Rett nummer er 71 28 23 00

Les meir

Fjernundervising grunna skulestenging

For å forebygge ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei vidaregåande skolane. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og gjeld i to veker.

Les meir

Koronaviruset- stopp av reiser og innstramming av møte og arrangement

Her finn de informasjon frå Møre og Romsdal fylkeskommune om råd og tiltak som er sette i verk pr. 11. mars 2020.

Les meir

Råd og informasjon om koronaviruset

Vi har per i dag ingen varsel om at elevar eller tilsette hos oss har fått påvist smitte eller sit i karantene som følgje av koronaviruset. 

Møre og Romsdal fylkeskommune forheld seg til dei råda som Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet går ut med. Sjå utdrag under og lenkjer for meir informasjon.

Les meir

Mellombels lemping av dokumentasjonskravet

På grunn av koronaviruset har myndigheitene gått ut med unntak frå dokumentasjonskravet om erklæring frå lege/helsepersonell i høve 10%-regelen. Unntaket gjeld ut skuleåret.

Les meir

Kontaktpersonar

Trond Hjelseth
Rektor
71 28 23 06 / Mob. 907 07 146
Send e-post

Dokument

Lokal tiltaksplan GULT TRAFIKKLYS
PDF-dokument - 275,47 kB