Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Ledige stillingar

Ledige stillingar

Volda vidaregåande skule - vikariat teiknspråktolk

Opplysningar om stillinga

Volda vidaregåande skule søkjer etter offentleg godkjent teiknspråktolk i vikariatstilling i perioden 01.08.17-08.04.18.

Omfanget er omlag 30 t/v, og arbeidsåret for tolken fyl skuleåret til eleven. Arbeidet er knytt til ein elev.

Det er ønskjeleg med erfaring med tolketeneste i vidaregåande opplæring.

Søknadsfrist: 26. juni

 

Krav til kompetanse

o Offentleg godkjent teiknspråktolk

o Gode samarbeidsevner

o Vilje til å ta del i utviklingsprogram

 

Vi tilbyr

o Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.

o Introduksjonsprogram

o Utfordrande oppgåver i eit godt, aktivt og utviklande arbeidsmiljø

o Individuelt tilpassa livsfasetiltak

o Medlemskap i KLP (god tenestepensjon og gode forsikringsvilkår)

o Løn etter gjeldande avtaleverk

 

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon. 

Mangfald

Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er

velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkarliste

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Politiattest

Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Kontaktpersonar

Kristin Bakke Sæterås
Avdelingsleiar ST, SA, TK
71 28 23 08 / Mob. 915 69 705
Send e-post
Trond Hjelseth
Rektor
71 28 23 06 / Mob. 907 07 146
Send e-post