Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Ledige stillingar

Ledige stillingar

Volda vidaregåande skule lyser ut vikariat som faglærar i naturfag og ev. matematikk.

Opplysningar om stillinga

Volda vidaregåande skule har ledig inntil 40% vikariat i naturfag og eventuelt matematikk skuleåret 2018/2019.

Tilsetting snarast.

 

Søkjar må ha

  • formell undervisingskompetanse i naturfag og ev. matematikk
  • undervisingserfaring frå vidaregåande opplæring
  • god kompetanse innan bruk av digitale verkty
  • god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne

 

Vi kan tilby

  • introduksjonsprogram
  • satsing på arbeidsgjevarpolitikk med tiltak for leiarar og medarbeidarar i vekst og utvikling
  • utfordrande oppgåver i eit godt, aktivt og utviklande arbeidsmiljø
  • individuelt tilpassa livsfasetiltak
  • medlemskap i SPK (god tenestepensjon og gode forsikringsvilkår )
  • løn etter gjeldande avtaleverk

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Søknad

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Søknad skal difor skje elektronisk. Sjå lenkje i høgre meny.

Søknadsfrist 14.09.18

Kontaktpersonar

Kristin Bakke Sæterås
Avdelingsleiar ST, TK
71 28 23 08 / Mob. 915 69 705
Send e-post
Lisbet Ose
Avdelingsleiar ST
71 28 23 07 / Mob. 478 51 220
Send e-post