Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Nyheiter

Prøveval for deg som går Vg1 og Vg2

12. november vert det fagvalsinformasjon for deg som går Vg1 eller Vg2 i realfagsavdelinga på øvre bygg. 

Les meir

Informasjon om Elevundersøkinga

Føremålet med Elevundersøkinga er at elevane anonymt skal få seie si meining om læring og trivsel på Volda vidaregaånde skule. Det er ei landsomfattande undersøking, og alle elevane I Noreg svarar på dei same spørsmåla. Resultata frå undersøkinga blir ikkje sletta, men lagra forskriftsmessig, og blir nytta av skular, skuleeigarar og den statlege utdanningsadministrasjonen som ei hjelp til å analysere og utvikle elevane sitt læringsmiljø. Data frå undersøkinga kan også bli brukte til forskingsformål av forskarar som får utlevert grunnlagsdata. Delar av resultata frå Elevundersøkinga blir publiserte på Skoleporten.

Les meir

Informasjon om læringsstøttande prøver på Vg1

Informasjon til elevar og føresette om læringsstøttande prøver på Volda vidaregåande skule hausten 2019

I perioden 26. august – 13. september 2019 gjennomfører Volda vidaregåande skule nasjonale læringsstøttande prøver på første klasse (Vg1) i rekning, lesing og engelsk. Prøvene er utarbeidd av Utdanningsdirektoratet, og det er dei same prøvene som vert nytta over heile landet.  Prøvene vert gjennomført elektronisk, og tidsramma er 60-90 min.  Det er faglærarane i matematikk, norsk og engelsk som gjennomfører prøvene med sine elevar

Les meir

Orienteringsmøte for føresette til våre Vg2 - elevar.

Vi inviterer med dette til orienteringsmøte for foreldre og føresette til Vg2-elevar skuleåret 2019-2020.

Stad: Festsalen, Torsdag 12. september klokka 19:00

Vel møtt!

Les meir

Møte for føresette til våre elevar på Vg1

Onsdag 11. september klokka 19:00 vert det møte for føresette til elevar på Vg1, i Festsalen på skulen.

Vi ynskjer alle hjarteleg velkomne!

Les meir

Kva er VIP-makkerskap?

Skuleprogrammet VIP-makkerskap

Makkerskapskonseptet byggjer på kjende prinsipp for klasseleiing. Frå 2015 har VIP-makkerskap vore eit tilbod for videregåande skular, og frå hausten 2019 vert det og tilbode ungdomsskular. Bak tiltaket står Skoleprogrammet VIP (Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen), ved Vestre Viken og Helsedirektoratet.

Les meir

Vg1- og Vg3-elevar må svare på fagynskje

Til alle elevar som skal gå Vg1 (alle programområde) og Vg3 (Påbygging).

Les meir

Første skuledag hausten 2019

Første skuledag er måndag 19. august. Det er frammøte i Festsalen på øvre bygg til tidene som er angitt under.

Les meir

Viktige datoar vedrørande inntak til vidaregåande opplæring 2019

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra.

Les meir

Ungdataundersøkinga

I veke 10 svarar elevane  ved Volda vgs. på årets Ungdataundersøking.  Dette vert tredje gongen vi  deltek i denne undersøkinga, vi har tidlegare vore med i 2013 og 2017.

Undersøkinga vert gjort samstundes både på ungdomsskular og vidaregåande skular, og med eitt unntak er alle kommunane på Søre Sunnmøre med samstundes.

Les meir