Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Nyheiter > Viktige datoar vedrørande inntak til vidaregåande opplæring 2019

Kontaktpersonar

Lisbet Ose
Avdelingsleiar ST
71 28 23 07 / Mob. 478 51 220
Send e-post

Viktige datoar vedrørande inntak til vidaregåande opplæring 2019

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra.

Dato Frist
 1. juli

 Frist for:

  • ettersending av vitnemål
  • legge inn Førehandssvar på vigo.no
  • legge inn NYTT mobilnummer på vigo.no
ca. 5. juli Svar på 1. gongs inntak
12. juli Svarfrist 1. gongs inntak
ca 2. august Svar på 2. gongs inntak
5. august Svarfrist, 2. gongs inntak
19. august Skolestart
1. november Formidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta

Ofte stilte spørsmål om inntak

Fram til skulestart er det inntakskontoret på fylket som tek inn elevar. Etter at skulen har starta kan vi ta inn elevar frå ventelistene. Vi fylgjer listene og tek kontakt etter den rangeringa som står der. Vi har IKKJE høve til å gjere unntak frå rangeringa.