Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Nyheiter > Volda vgs gjennomførte nok ein vellukka Global Dignity Day!

Volda vgs gjennomførte nok ein vellukka Global Dignity Day!

Med god hjelp frå lokale rettleiarar gjennomførte skulen 23.10 Dignity Day for 1. klassingane ved skulen.

amfietGDD

Til saman var knapt 200 elevar, lærarar og rettleiarar samla i festsalen under leiing av hovudrettleiar Terri Senior.

MusikkelevGDD

I tillegg til plenumssamlingane med framføring av verdigheitshistorier, så arbeidde elevane gruppevis og klassevis  med verdigheitsomgrepet.

rettleiarGDD

Arbeidet med verdigheitsomgrepet gav fokus på betydinga av gode relasjonar, i tillegg til refleksjon kring viktige verdiar som respekt og likeverd.  

notattavleGDD

 

Volda Vgs takkar alle som bidrog, og voner rettleiarane stiller også neste år!