Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Studietilbod > Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon

Medium og kommunikasjon

Du som vel medium og kommunikasjon, bør ha kreative evner og kunne kommunisere med andre både skriftleg og munnleg. I tillegg bør du ha godt fargesyn og vere interessert i IKT og digital teknologi. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til kritisk tenking og analyse er òg viktig.

Frå skuleåret 2016/2017 blir Medium og kommunikasjon eit studieførebuande løp. Læreplanane for dette nye utdanningsprogrammet finn du her: mediesamfunnet og medieuttrykk

Medium og kommunikasjon Volda vidaregåande skule har følgjande tilbod under dette utdanningsprogrammet 2017/2018:

Fag og timetal på Vg1 MK (1. året, studieførebuande):

Fellesfag (25 timar/veke)
4 Norsk
5 Matematikk
5 Naturfag
5 Engelsk
2 Kroppsøving
4 Framandspråk 

Felles programfag (10 timar/veke)
5 Mediesamfunnet
5 Medieuttrykk

Totalt 35 timar/veke

Vg2 Medium og kommunikasjon (2. året studieførebuande)

Fellesfag (18 timar/veke)
4 Norsk 
3 Matematikk P ( eller 5 Matematikk S1/R1) 
3 Samfunnsfag
2 Geografi
2 Historie
4 Framandspråk

Felles programfag (10 timar/veke)
5 Mediesamfunn 2
5 Medieuttrykk 2

Valfritt programfag (5 timar/veke)

5 Bilde eller Grafisk Design

Totalt 35 timar/veke

Vg3 Medium og kommunikasjon (gamal ordning/generell studiekompetanse)

Fellesfag (25 timar/veke)
10 Norsk
3 Naturfag
5 Matematikk
5 Historie
2 Kroppsøving

Programfag (10 timar/veke)
5 Medium og kommunikasjon
5 Fordjuping i bilde/lyd/tekst

Totalt 35 timar/veke
(Påbyggingsløpet for Vg3 blir erstatta av studieførebuande program: Medium og kommunikasjon Vg3 hausten 2018)

Kontaktpersonar

Jan Terje Eidset Jan Terje Eidset
Ass. rektor
71 28 23 09
Send e-post
Åge Andre Breivik
Fagkoordinator Medium og kommunikasjon
71 28 22 60
Send e-post

Dokument

Info media Kunnskapsløftet
PDF-dokument - 78,83 kB