Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Studietilbod > Studiespesialisering > Vg1 Studiespesialiserande

Vg1 Studiespesialiserande

Fellesfag (timar per veke):

4 Norsk  

5 Engelsk  

5 Matematikk T/P  

5 Naturfag  

3 Samfunnsfag  

2 Geografi  

4 Framandspråk  

2 Kroppsøving

Totalt 30 timar/veke

NB! Det er ingen valfrie programfag på Vg1. Men i løpet av Vg1 går elevane gjennom ein prosess med å velje programområde (realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi) og fag for Vg2, som også får konsekvensar for Vg3.

Krav til fordjuping vg2/vg3:  

Timetal valfrie programfag på Vg2 er 15t, og det same på Vg3 (15t), altså til saman 30 t.

Kvart årskurs i valfrie programfag er på 5 timar.  

Elevane må velje minst 20 timar innanfor sitt programområde. Unntak: Elevar som vel Framandspråk III må velje berre minst 15 timar innanfor sitt programområde.

Resten av timane (10t) kan brukast til å velje ytterlegare spesialiseringinnanfor eige programområde,programfag frå andre programområde eller programfag frå IF (idrettsfag).

NB!Elevar som har valt fordjuping i norsk eller engelsk i ungdomsskulen, må ta 5t framandspråk II på Vg3. Dei kan dermed ikkje velje anna enn dei to obligatoriske programfaga innanfor eige programområde på Vg3.

På vilbli.no kan du lese om programfaga på Vg2.  Klikk her!