Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Studietilbod > Studiespesialisering > Vg3 Studiespesialiserande

Vg3 Studiespesialiserande

Fellesfag på Vg3 (timar per veke):

6 Norsk

3 Religion og etikk  

4 Historie  

2 Kroppsøving

SUM 15 t/v

Elevane må velje minst to av programfaga innan det programområdet dei valde for Vg2. Som sitt tredje fag kan dei anten velje eitt fag til innan eige programområde, eitt fag frå eit anna programområde eller eitt fag fråutdanningsprogrammaidrettsfag (breiddeidrett) eller musikk (musikk fordjuping).

NB!Elevar som har valt fordjuping i norsk eller engelsk i ungdomsskulen, må ta 5t framandspråk II på Vg3. Dei kan dermed ikkje velje anna enn dei to obligatoriske programfaga innanfor eige programområde.

Programfag ved Volda vgs. 2016/2017  

Alle programfaga har 5 veketimar

Realfag  Matematikk R2, Matematikk S2, Fysikk 2, Kjemi 2, Biologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi  Psykologi 2, Rettslære 2, Informasjonsteknologi 2, Samfunnsfagleg engelsk, Politikk og menneskerettar, Spansk 2 og 3, Tysk 2 og 3, Marknadsføring og leiing, Økonomi og leiing

Til val frå idrettsfag  Breiddeidrett 2

Til val frå musikk  Musikk fordjuping 2

I tillegg kan Vg3-elevane velje enkelte programfag frå Vg2 ST.