Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VoldaVGS > Nyheiter

Undervisningsevaluering 2017/2018 – Informasjon til elevar og føresette

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering i skuleåret 2017/2018. Slike evalueringar av undervisninga har også blitt gjennomført tidlegare, seinast i 2015/2016. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og elevgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Informasjonsmøte om utdanningstilbod

Vi ønsker føresette til 10. klassingar hjarteleg velkomne til orienteringsmøte torsdag 25. januar kl. 19.00 i Festsalen, øvre bygget (gymnasbygget). 10. klassingen er også velkomen til å vere med.
Det vert orientert om vidaregåande opplæring med vekt på utdanningsprogramma ved skulen.

Etter møtet vert det høve til å oppsøke fagkoordinatorar på stands/eigne rom for meir utfyllande informasjon om fag og utdanningsprogram.

Vel møtt!

Les meir

Velkomen til hospitering

Vi ynskjer alle 10ande klassingar velkomne til skulen vår i samband med hospiteringsdagane 20-22. november.

For informasjon om opplegget opne lenkja til høgre.

Les meir

Møte for føresette Vg2

Vi inviterer med dette til orienteringsmøte for Vg2

Måndag 18. september 2017 kl 19.00 i festsalen, øvre bygget

Program:

Orientering om skulen og organisering av skulekvardagen

  • Kontaktpunkt heim – skule. Foreldremedverknad.  Informasjonskanalar.
  • Endring i Opplæringslova § 9A.
  • Handlingsplan mot rus/ressursbank for skule og føresette
  • Vurdering
  • Fråværsreglar og oppfølging av fråvær
  • Skolearena, foreldrepålogging

Hjarteleg velkomne!

Les meir

Møte for føresette Vg1 - skuleåret 2017-2018

Tysdag 12. september klokka 19.00 vert det møte for føresette til elevar på Vg1, i Festsalen på skulen.

Vi ynskjer alle hjarteleg velkomne!

Presentasjonen frå møtet finn du i menyen til høgre frå og med onsdag 13.09.17 

Les meir

Kjærleiken er for alle

Kunnskapsbygging for likeverd

-Eit samfunn som vil bygge likeverd, treng menneskemøtarar som tek kompleksiteten og skilnader mellom menneske på alvor, understrekar Hilde Enger Arntsen frå FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetmangfold.

Måndag ettermiddag var ho hovudføredragshaldar under det opne seminaret Kjærleiken er for alle arrangert i Fadderveka av Høgskulen i Volda i samarbeid med Studentsamskipnaden i Volda. Eit fullsett vesle auditorium i Berte Kanutte-huset fekk informasjon og erfaringsdelingar om det å leve som lesbisk, homofil, bifil og transperson i samfunnet generelt, og i små lokalsamfunn som studiebygda Volda spesielt.

Les meir

Volda vidaregåande skule har fått nytt telefonnummer

Det nye nummeret er: 71 28 23 00

Les meir

Malin vann Doktalent

MalinKvamme

Malin Nordby Kvamme vann konkurransen DokTalent på Dokfilm 2017

Filmen "Bondeliv i havgapet" vann konkurransen Doktalent onsdag. Dermed vart det heimesiger for Volda-elev Malin Nordby Kvamme.

Les meir

To Volda-elevar i semifinalar i Norske Talenter

- Det er spennande å sjå korleis ein så stor produksjon fungerer, seier Bendik Hustadnes. Han er ein av våre to musikkelevar som står på scena i semifinalane i «Norske Talenter» på TV2.

Les meir

Ungdata-undersøkinga 2017

På oppdrag frå Volda kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region midt-Norge (KoRus Midt-Norge) ei spørjeundersøking blant ungdomane i kommunen. Formålet er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Resultata frå undersøkinga vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det førebyggjande arbeidet retta mot ungdom i Volda kommune. Data frå undersøkinga vil også kunne verte brukte i forskings- og utviklingsprosjekt der målet er å få ny kunnskap om oppvekstvilkåra til ungdom.

Les meir