Ønsker du å klage på eksamenskarakteren?

Du har rett til å klage på karakteren du fekk på eksamen. Frist for å klage er 10 dagar etter at klagar (du) blei kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med karakteren.

Ved munnleg eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet.

Ta kontakt med eksamensskolen dersom du ønsker å klage på eksamenskarakteren.