Innsatsteam mot mobbing (SIM)

Innsatsteamet mot mobbing skal bidra til at skulen er i stand til førebygge, avdekke og handle i mobbesaker, og sikre at alle elevar har eit trygt og god skulemiljø. Skulen har nulltoleranse for mobbing, og dersom du opplever å ikkje ha det trygt og godt på skulen ber vi deg om å ta kontakt med skulen sitt innsatsteam mot mobbing.

Innsatsteamet mot mobbing på Volda vgs. er:
Trond Hjelseth (rektor)
Jan Terje Eidset (ass. rektor)
Randi Kalland (rådgjevar)
Kristian Ingebrigtsen (rådgjevar)
I tillegg sit også ein representant for PPT.

Innsatsteamet vil ved behov ha nær kontakt med aktuelle kontaktlærarar, faglærarar og andre.

Snarvegar

Kontakt