Skulebibliotek

Biblioteket ligg sentralt i administrasjonsfløya i øvre bygget, med inngang ned trappa frå vestibylen.

Biblioteket er skulen sin studiestad til bruk både for elevar og lærarar og stiller eit variert tilbod til disposisjon. I biblioteket kan du finne fagstoff til stilar, prosjektarbeid, fordjuping osv. Her kan du gjere lekser, drive gruppearbeid, bruke leksika og andre oppslagsverk. I tillegg kan du lese bøker, aviser og tidsskrift og sjølvsagt låne bøker med heim.

Opningstid

Måndag-fredag: 8.00 -15.10

Kontakt

Du kan kontakte biblioteket via e-post: vgs.volda.bibliotek@mrfylke.no, sende melding til Heidi Holen på Teams eller ringe 71282310.

Spør bibliotekaren når du treng rettleiing og hjelp til å finne fram. I tillegg til søking i eigne samlingar, kan du få hjelp til å søke i ulike databasar og på internett.

Snarvegar

Kontakt