HMS - Elevhandbok

Alle i skulemiljøet skal strekke seg for å skape ein skule som fremjar læringslyst, innsats og inkludering.

Føremålet med HMS-elevhandboka

HMS-elevhandboka skal vere ei rettesnor for korleis Volda vidaregåande skule skal følgje opp dei krava og standardane som er gitt i lov- og forskriftsgrunnlaget.

Handboka skal m.a. innehalde prosedyrer, rutinar og framgangsmåtar i HMS-saker.

Handboka skal vere tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette ved skulen samt revisjons- og tilsynsmyndigheiter

Om helse, miljø og tryggleik

Helse

 • Skulen skal fremje helse, som ikkje gjev elevane skader, sjukdomar eller helseplager av noko slag, og som positivt er med på å styrke elevane si fysiske og psykiske helse

Miljø

 • Med fysisk miljø meinar ein natur og omgjevnader. Både innemiljøet, nærmiljøet og det globale miljøet er interessant ut frå HMS - tenking.
 • Med godt psykososialt miljø meiner ein eit skulemiljø der elevane trivst og føler seg trygge, og som bidrar til at skulen vert opplevd som ein meiningsfull stad å vere.
 • Eit skulemiljø som fremjar læring.
 • Eit skulemiljø som gir elevane gode føresetnader for læring.

Tryggleik

 • Tryggleik er evne til å unngå skade på eller tap av menneskeliv, ytre miljø og materiell på grunn av akutte og utilsikta hendingar (ulykker, uhell) eller kriminelle handlingar.
 • Litt forenkla kan vi seie at sikkerheit er kontroll over moglege akutte hendingar som kan føre til skade på eller tap av menneskeliv, ytre miljø eller materiell.

Grunnlag

Grunnlaget for HMS-elevhandboka finn vi i opplæringslova §9a-4 og forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular § 5.

 • Opplæringslova §9a
 • Forskrift til opplæringslova
 • Rettleiar til opplæringslova kap 9a – elevane sitt arbeidsmiljø
 • Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular
 • Rettleiar til forskrift om miljøretta helsevern m.m.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.