Informasjonsmøte om vidaregåande opplæring 2022

Informasjon om Volda vgs sine utdanningstilbod - øyremerkt for 10. klassingar/føresette

På grunn av Covid-19 må informasjon om tilboda våre presenterast digitalt.

Nedanfor vil du kunne spele av filmar av ulike slag der tilboda våre vert presentert.  Den første filmen i lista nedanfor er ei samling av all informasjon vi tenker er nyttig i denne samanhengen.  Under denne er kortare filmar som tek opp delemne/tema, for den som vil gå direkte til denne informasjonen.

Det har vore spørsmål knytt til tilbodet vårt innan Toppidrett.  Vi må diverre melde at dette tilbodet utgår pga svak søking dei seinare åra, men vi held oppe det populære tilbodet innan Breiddeidrett, til neste år også med eit tilbod på Vg1.

Voner filmane gir nyttig informasjon!

På det digitale møtet 25.1 kl. 19.00 svarar vi på spørsmål som er sendt oss/kjem inn til oss i dagane før møtet. 

 

Klikk her litt før klokka 19 for å delta i informasjonsmøtet.

 

Send spørsmål til skulen ved å klikke her

 

 

Informasjon om studieretningane

 

Klikk her for meir informasjon om korleis du søker skuleplass.

 

Dokumenter