Digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring

Dei vidaregåande skulane på søre Sunnmøre inviterer til digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring.

Skriv ut

Desse datoane er sett av til digitale møter ved dei enkelte skulane:

 

Dei digitale møta startar kl. 18:30 (alle dagar), og vert på mellom 45 - 60 minutt kvar med følgjande program:

- Rettar til vidaregåande skule

- Studiekompetanse og yrkeskompetanse

- Tilboda ved skulen

- Søknadsprosedyre og søknadsfristar

- vigo.no og vilbli.no

Lenkje til påmeldingsskjema

De kan melde dykk på fleire møter, og ved fleire skular ved å følgje lenkja ovanfor.
I etterkant av påmelding vil de få tilsendt lenkjer til dei aktuelle møta de har meldt dykk på.

Vel møtt!