Fleire elevar og lærarar i karantene

Det har etter testing no i helga, blitt påvist smitte hos ein elev som går i same klasse (1ST3) som den eleven vi melde om laurdag 12.12.20

Skriv ut

Det er difor mange av nærkontaktene som allereie er i karantene, men sidan eleven det no gjeld går i anna matematikk- og språkgruppe, må fleire elevar i karantene.

Dette gjeld desse gruppene:

Elevar som var tilstade på heildagsprøva fredag 11.12 i Matematikkgruppa 1P-3 (Vg1) på Rom5 (nedre bygg) med Ingrid Salt som lærar

Og elevar som hadde Fransk1, og Fransk 1+2 ( Vg1) med Ragnhild Oterholm som lærar, torsdag 10.12.

Ved behov, ta kontakt med rektor Trond Hjelseth (90707146) eller ass.rektor Jan Terje Eidset (47856279).