Føresette som manglar kontaktinformasjon i Visma InSchool

Vi har blitt kontakta av føresette som ikkje har fått innkalling til orienteringsmøte.

Skriv ut

Det viser seg at vi manglar kontaktinformasjon på ein del av dei føresette. Vi hentar denne informasjonen direkte frå Folkeregisteret og vi ser i våre system at der vi manglar informasjon så er det stort sett på grunn av at de ligg inne ein reservasjon mot at vi kan hente ut denne informasjonen.

Det er to muligheter for at vi kan få inn rett kontaktinformasjon i våre system. det er:

  1. At den føresette loggar seg på reservasjons og kontaktregisteret, og opnar opp for at vi kan hente denne informasjonen. Vi er usikre på kva slags reservasjon som må opnast opp for.
  2. At den føresette loggar seg på Visma InSchool på denne adressa: https://volda-vgs.inschool.visma.no/ Då kan ein gå inn på sin profil og legge til epost og mobilnummer. 

Ta kontakt med skulen om du treng hjelp.

Snarvegar

Kontakt