Føresettemøte for Vg2 hausten 2022

Vi inviterer med dette til orienteringsmøte for føresette for elevar på Vg2. Torsdag 22. september 2022 kl 19.00 (felles del til ca 20.30) i Festsalen, øvre bygget

Skriv ut

Program:

  • Orientering om skulen: organisering av skulekvardagen, informasjonskanalar /læringsplattformer, elevutstyr, reglement, programfagstilbodet, samarbeid med føresette mv.  ​
  • Klassevise orienteringar/samlingar med kontaktlærarane.

 Hjarteleg velkomne!

Med vennleg helsing 

Trond Hjelseth
Rektor

Kontakt