Fråværsføring og fråværsgrensa

Unntak frå fråværsreglane vert forlenga til og med 10. oktober. Elever som har fråvær av helsegrunnar, skal sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. Elevar under 18 år må likevel legge fram stadfesting frå ein forelder, medan myndige elevar kan legge fram eigenmelding.

Skriv ut

Unntaket frå fråværsreglane vert oppheva frå 11. oktober. Det betyr at elevane ikkje lenger kan bruke eigenmelding eller stadfesting fra ein forelder ved fråvær av helsegrunner.

Les meir på regjeringen.no.