INFORMASJON FRÅ SMITTESPORINGSTEAMET I KOMMUNEN

Dette gjeld elevar i 1MU1, 2MU1, 3MU1, 2MK1, 3MK1 og Psykologi 1-1 (lærar Eva Brune).

Samtlige elever i disse klassene defineres som Nærkontakter og må forholde seg til karantenereglene til FHI (sjå vedlegg).

Skriv ut

Dvs. karantene 10 dager fra siste kontakt der de oppfordres gjennomføre 2 tester; en rimelig umiddelbart og en dag 7-8 i deres respektive karantene.

Flere er allerede blitt ringt/informert, flere har allerede gjennomført test nr. 1. Vi vil ringe resterende elever og tilby dem første test allerede i kveld.

Deres husstandsmedlemmer må i det vi kaller "ventekarantene". Dvs. strikt husstand skal forholde seg til de samme karantenereglene inntil elevens første prøvesvar foreligger. Husstand skal ikke testet (med mindre symptomer el. andre symptomer). Dersom intet virus er påvises i første test opphører denne ventekarantenen for husstand, men karantenen til eleven fortsetter uavhengig i totalt 10 dager.

Oppsummert er det altså desse punkta som no er viktige å gjere seg kjende med: