Informasjonsmateriell til føresette

Vi syner til e-post sendt føresette til Vg1- og Vg2-elevar ved skulen i midten av førre veke der vi orienterer om at vi i år gjennomfører informasjonsmøte for føresette Vg1 og Vg2 digitalt. Dette grunna Covid-19.

Skriv ut

Ved å følgje denne lenka kjem du til temasida vår på volda.vgs.no der informasjonsmateriell om skulen er lagt ut.

Vi har prøvd å dele informasjonen inn tematisk, og i nokre av presentasjonane kan du også velje å spele av med kommentarar.

Voner du med gjennomgang av dette materialet vert orientert om det du ønsker svar på!  

Dersom du har spørsmål til presentasjonane – så ver vennlig å ta kontakt med skulen sitt sentralbord på telefon 71 28 23 00, så vert du sendt vidare til rette person