Orienteringsmøte føresette - "oppsamling"

Ekstra møte for føresette som ikkje hadde høve til å møte 21.9 og 22.9.

Skriv ut

Torsdag 7.10 gjennomfører vi ekstra orienteringsmøte for føresette som ikkje hadde høve til å stille 21.9 og 22.9.  Møtet finn stad i festsalen, Øvre bygg - Volda vgs.  Møtestart kl. 18.30.  Tidsramme om lag 2 timar.   De finn presentasjonane frå tidlegare møte som oppslag annan stad på nettsida vår.

 

(Foto: Robin Lund)