Orienteringsmøte for føresette Vg2

Vi inviterer med dette til orienteringsmøte  - Vg2, Volda vgs

Skriv ut

Onsdag 22. september 2021 kl 18.30 i Festsalen, øvre bygget

 

Program:

 A:        Orientering om skulen: organisering av skulekvardagen, informasjonskanalar /læringsplattformer, elevutstyr, reglement, samarbeid med føresette mv.  ​

 

Musikk, dans og drama, og Medium og kommunikasjon går til eigne orienteringar/samlingar med kontaktlærarane.

 

B:         Val av programfag på studiespesialisering -  «spesiell studiekompetanse»

 

Føresette til elevar på studiespesialisering går til klassevise orienteringar/samlingar med kontaktlærarane.

 

 NB: smittesituasjonen framover kan påverke om og korleis møtet kan gjennomførast.  Sjekk skulen si heimeside i dagane før møtet.  Endringar kan kome, eller restriksjonar bli innført.

 

Hjarteleg velkomne!

 

Med vennleg helsing
VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE

 

Trond Hjelseth
rektor

 

 

Kontakt