Presentasjonar frå digitale orienteringsmøte

Skulen gjennomfører i år, som tidlegare annonsert, digitale orienteringsmøter for 10. klassingar og deira føresette, torsdag 21.1 og onsdag 27.1. 

For å delta i orienteringsmøtet 27. januar klokka 18.30 så kan du klikke her litt før møtet startar.

Skriv ut

Påmeldingsskjema er sendt ut både via informasjon til alle ungdomsskulane i regionen, og våre digitale kanalar: heimeside/facebook.

Aktuelle presentasjonar og filmar nytta i orienteringsmøta finn du her:

Ta gjerne kontakt med skulen om du har spørsmål til dette. 

E-post: volda.vgs@mrfylke.no 
Telefon: 71282300