Regjeringa gjeninnfører trafikklysmodell i skulen

Regjeringa har bestemt at vi skal tilbake til trafikklysmodellen i høve smittevern frå og med i morgon 9.12. 21

Vi har, jamfør denne bestemminga, fått tid fram til måndag på å tilrettelegge for tiltak for grønt trafikklys, noko vi langt på veg også har innretta skuledrifta etter denne hausten.

Skriv ut

 

Hovudpunkta ved grønt nivå er:

 1. INGEN SJUKE (elevar, tilsette eller føresette) SKAL MØTE PÅ SKULEN.
 2. God hygiene og forsterka reinhald
  • Handvask før skulestart og før og etter lunsj/matpause
  • Handvask før ein kjem til biblioteket
  • Bruk spritdispensar før du plukker varer i kantina
 3. Kontaktreduserande tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)

Det er også anbefalt å nytte munnbind ved kollektivkøyring.

Elles vil det vere vanleg organisering av klasser og skulekvardag.

Vi vil halde alle elevar løpande oppdaterte via Teams med eventuelle endringar i trafikklysmodellen, og anna relevant informasjon om smitteverntiltak.

Kontakt