Vaksinering av 16 og 17 åringar i Volda og Ørsta kommuner

NB! Dette gjeld elevar i både Volda og Ørsta kommuner.

Skriv ut

Vi har i dag lagt ut denne meldinga frå helsestasjonen til våre elevar på Teams. Ørsta Vgs. har sendt ut likelydande melding til sine elevar

 

Alle ungdomar 16 og 17 år skal no ha fått tilsendt time til koronavaksinering i Ørsta eller Volda. Dei som ikkje har registrert mobilnummer i Helsenorge.no, har ikkje mottatt denne meldinga.  Derfor ber vi dei som  ikkje har fått slikt tilbod om å ta kontakt med vaksinetelefonen 70058965 for avtale av time.