Utval ved skulen

 

 

Elevrådet er elevane sitt høgste organ på skulen, og skal fungere som bindeledd mellom elevane og skulesamfunnet elles. Den formelle makta til elevane ligg i elevrådet, og alle tillitselevane frå klassene er medlemmar.

Elevrådsstyret skuleåret 2022 - 2023

FUNKSJONNAMNKLASSE
LeiarCaleb Per Harman3MK1
NestleiarRonnie Hauge Sætre2MU1
SekretærJenny Mork Varpe2ST2
StyremedlemÅdne Frøland Ryste2ST2
StyremedlemAmalie Flø2KDA
StyremedlemAstri Celine Berge1MK1
StyremedlemHelle Brenne Høydal3MU1
StyremedlemFrøya Eid-Holsvik1ST3
StyremedlemEmilia Moen Karlsen3ST3

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

SKULEMILJØUTVALET 2022-2023

FunksjonNamnKlasse/Stilling
ElevrepresentantCaleb Per Harman3MK1
ElevrepresentantRonnie Hauge Sætre2MU1
ElevrepresentantAmalie Flø2KDA
ElevrepresentantJenny Mork Varpe2ST2
Elevrepresentant (Vara)Emilia Moen Karlsen3ST3
Elevrepresentant (Vara)Frøya Eid-Holsvik1ST3
Elevrepresentant (Vara)Astri Celine Berge1MK1
Elevrepresentant (Vara)Ådne Frøland Ryste2ST2
Repr. fylkeskommunenTrond HjelsethRektor
Repr. leiingaJørund FetAvdelingsleiar
Repr. tilsetteOlav TrandalAvdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsetteHeidi HolenSpesialbibliotekar

 

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

ELEVOMBOD 2022-2023

Namn
Caleb Per Harman
Ronnie Hauge Sætre
Jenny Mork Varpe
AmalieFlø

Skuleutvalet er eit rådgjevande organ for rektor.

SKULEUTVALET 2022-2023

 RepresentererNamnArbeidsgivar/ E-postadresseTelefon
Skuleeigar:    Trond HjelsethRektor
Volda vidaregåande skule
trond.hjelseth@mrfylke.no
71282306
90707146
Foreldra:Kristin Eid Holsvik  
 Tore Sørheim (vara)  
Tilsette:Siv Heidi Osvollsiv.heidi.osvoll@mrfylke.no 71282335
Lokalsamfunnet:Siv Therese Måseidvåg GamlemFørsteamanuensis
Høgskulen i Volda
sivmg@hivolda.no
 

 

 

Rune AasenAss. direktør, Studentsamskipnaden for Sunnmøre
rune.aasen@hivolda.no
 
Elevane:Caleb Per HarmanVolda vgs (3MK1) 
 Ronnie Hauge SætreVolda vgs (2MU1)      
 Amalie FløVolda vgs (2KDA) - vara 
 Frøya Eid-HolsvikVolda vgs (1ST3) - vara 

Kontakt