Utval ved skulen

 

 

Elevrådet er elevane sitt høgste organ på skulen, og skal fungere som bindeledd mellom elevane og skulesamfunnet elles. Den formelle makta til elevane ligg i elevrådet, og alle tillitselevane frå klassene er medlemmar.

Elevrådsstyret skuleåret 2020 - 2021

FunksjonNamnKlasse
LeiarMigle Cesonyte2ST4
NestleiarTare Øverbø2ST3
SkrivarIna M. Vinjevoll3MK1
ØkonomiHanna Lundebrekke2MU1
StyremedlemMaren Geitvik3PB1
StyremedlemMona E. Roth1ST4
StyremedlemIsak Rønning Aarsæther1MK1
StyremedlemPeter Bjørneset3PB2
StyremedlemMathias Myskja1ST3

 

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

SKULEMILJØUTVALET 2020-2021

FunksjonNamnKlasse/Stilling
ElevrepresentantPeter Bjørneset3PB2
ElevrepresentantMigle Cesonyte (Leiar)2ST4
ElevrepresentantMathias Myskja1ST3
Elevrepresentant

Maren Geitvik (Nestleiar)

3PB1
Elevrepresentant (Vara)Isak Aarsæther1MK1
Elevrepresentant (Vara)Tare Øverbø2ST3
Elevrepresentant (Vara)Mona Roth1ST4
Elevrepresentant (Vara)Ina Vinjevoll3MK1
Repr. fylkeskommunenTrond Hjelseth (Sekretær)Rektor
Repr. leiingaJørund FetAvdelingsleiar
Repr. tilsetteOlav TrandalAvdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsetteHeidi HolenSpesialbibliotekar

 

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

ELEVOMBOD 2020-2021

Namn
Peter Bjørneset
Migle Cesonyte
Mathias Myskja
Maren Geitvik

Skuleutvalet er eit rådgjevande organ for rektor.

SKULEUTVALET 2020-2021

 RepresentererNamnArbeidsgivar/ E-postadresseTelefon
Skuleeigar:    Trond Hjelseth

Rektor 
Volda vidaregåande skule
Trond.hjelseth@mrfylke.no 

71282306
90707146

Foreldra:Lene Nupen
(Leiar i skuleutvalet)

lene@nupen.net

91516908
Tilsette:Siv Heidi Osvollsiv.heidi.osvoll@mrfylke.no 71282300
 Tove Nilsen Løset (vara)tove.nilsen.loset@mrfylke.no71282300

Lokalsamfunnet:

Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Førsteamanuensis
Høgskulen i Volda
sivmg@hivolda.no

 

 

Rune Aasen

Ass. direktør
Studentsamskipnaden for Sunnmøre
rune.aasen@hivolda.no

 
Elevane:Migle Cesonyte
(Nestleiar i skuleutvalet)
Volda vgs (2ST4) 
 Hanna LundebrekkeVolda vgs (2MU1) 
 Tare ØverbøVolda vgs (2ST3) vara 
 Hanna Maren GeitvikVolda vgs (3PB1) vara