Utval ved skulen

 

 

Elevrådet er elevane sitt høgste organ på skulen, og skal fungere som bindeledd mellom elevane og skulesamfunnet elles. Den formelle makta til elevane ligg i elevrådet, og alle tillitselevane frå klassene er medlemmar.

Elevrådsstyret skuleåret 2021 - 2022

FUNKSJONNAMNKLASSE
LeiarMigle Cesonyte3ST4
NestleiarMathias Myskja2ST3
SkrivarAlma Erdal El'Mourabit1MU1
ØkonomiMaya Aasmo Halkjelsvik1ST4
Styremedlem Helle Brenne Høydal2MU1
StyremedlemJohannes Vinsrygg Vadstein1ST2
Styremedlem Jenny Mork Varpe1ST1
Styremedlem Isak Andrè Rønning-Aarsether2MK1
Styremedlem Ola Rekkedal Aasen2MU1   
StyremedlemMalen Heggestad Nybø3PB1
StyremedlemMarielle Liadal Ortiz3MK1

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.
Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.
Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak.
Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet.

SKULEMILJØUTVALET 2021-2022

FunksjonNamnKlasse/Stilling
Leiar (Elevrepresentant)Migle Cesonyte3ST4
Nestleiar (Elevrepresentant)Helle Brenne Høydal2MU1
ElevrepresentantJohannes Vinsrygg Vadstein1ST2
ElevrepresentantJenny Mork Varpe1ST1
Elevrepresentant (Vara MC)Ida Helmine Lien3ST4
Elevrepresentant (Vara HBH)Ola Rekkedal Aasen2MU1
Elevrepresentant (Vara JVV)Ådne Frøland Ryste1ST2
Elevrepresentant (Vara JMV)Master Chakris Igland1ST1
Repr. fylkeskommunenTrond HjelsethRektor
Repr. leiingaJørund FetAvdelingsleiar
Repr. tilsetteOlav TrandalAvdelingsleiar/HMS-ansvarleg
Vara tilsetteHeidi HolenSpesialbibliotekar

 

Dei fire elevrepresentanane i skulemiljøutvalet er også elevombod for skulen. 

Elevomboda skal sjå til at skulen legg til rette for eit godt fysisk og psykososialt miljø for elevane. Ta kontakt med ein av dei om du meiner det er saker dei bør ta opp med skuleleiinga.

ELEVOMBOD 2021-2022

Namn
Helle Brenne Høydal
Johannes Vinsrygg Vadstein
Jenny Mork Varpe
Migle Cesonyte

Skuleutvalet er eit rådgjevande organ for rektor.

SKULEUTVALET 2021-2022

 RepresentererNamnArbeidsgivar/ E-postadresseTelefon
Skuleeigar:    Trond HjelsethRektor
Volda vidaregåande skule
trond.hjelseth@mrfylke.no
71282306
90707146
Foreldra:Cathrin Fremmerlidcathrin.fremmerlid@gmail.com 
Tilsette:Siv Heidi Osvollsiv.heidi.osvoll@mrfylke.no 71282335
Lokalsamfunnet:Siv Therese Måseidvåg GamlemFørsteamanuensis
Høgskulen i Volda
sivmg@hivolda.no
 

 

 

Rune AasenAss. direktør, Studentsamskipnaden for Sunnmøre
rune.aasen@hivolda.no
 
Elevane:Migle CesonyteVolda vgs (3ST4) 
 Mathias MyskjaVolda vgs (2ST3)      
 Ida Helmine LienVolda vgs (3ST4) - vara MC 
 Mariam DabbasVolda vgs (2ST3) - vara MM